Τιμές

Θα λέγαμε το ευκολότερο της διοργάνωσης είναι η ημέρα της προγραμματιζόμενης εκδρομής.
Το δυσκολότερο είναι να οργανωθεί η ημέρα αυτή, για να πραγματοποιηθεί αυτό χρειάζεται πλήρες συντονισμός εργασιών πάνω σε ηλεκτρονικά μέσα μηχανολογικά και γεωγραφικά.

Δημιουργούμε την κάθε διαδρομή σχολαστικά και με ακρίβεια μέσω χαρτών, ηλεκτρονικών χαρτών διαδικτύου και χαρτών GPS.
Ελέγχουμε την διαδρομή κάνοντας τη ως αναγνωριστική διορθώνοντας απροσπέλαστους και κατεστραμμένους δρόμους .
Συντηρούμε τις μοτοσυκλέτες μας υπεύθυνα για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την απαιτητική οργάνωση.
Έτσι μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε ένα εκδρομικό ταξίδι αφήνοντας σας να σας απασχολεί μόνο η ομορφιά των τοπίων!

Για τον λόγο αυτό οι τιμές προσαρμόζονται αναλόγως την περιοχή και τον χρόνο διάρκειας του ταξιδιού.

Οι  τιμές των ταξιδιωτικών  θα αναρτούνται μαζί με την δημοσίευση στην επιλογή ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ